Division 5Sy

Division 5Sy provides its services in Slovak language only.
Apologies fro not providing more information in English.

Division 5Sy

Chcete rozvíjať Vašu firmu? Chcete zvyšovať jej hodnotu?

Vnímate peniaze vložené do vášho rozvoja, alebo do rozvoja vašich zamestnancov ako investíciu a nie ako náklad?

Myslíte si, že ste v rámci tréningov na trhu absolvovali všetko a nič vás neprekvapí?

Kládli ste si už niekedy otázku, kde sú hranice schopností, kde hranice možností a kde hranice chcenia?

Pracovať, rozvíjať sa pod supervíziou trénera máte zažité a dáva vám to zmyslel ?

Účelom nášho prístupu je návratnosť investícií do rozvoja vašich zamestnencov!

 

Špecializujeme sa na:

Zvyšovanie výkonnosti, zisku

Znižovanie nákladov

Tvorbu a optimalizáciu procesov

Oživovanie motivačných faktorov v prostredí organizácie

Rast ľudí a firiem

 

Poskytujeme služby v rôznych oblastiach osobnostného rozvoja, riešenia konfliktov a poradenstva.

Našimi nosnými hodnotami sú:

 

Systémový prístup. Pravidelnosť a sprevádzanie je dôležitá súčasť práce na úprave vzťahov alebo motivácie konania.

 

Sústredenosť. V prípade viacerých problémov alebo riešených línií je vhodné sa sústrediť na kľúčovú alebo aktuálne najpotrebnejšiu, dať jej najvyššiu prioritu a dotiahnuť ju do úspešného konca. Následne je možné venovať sa ďalším témam či okruhom problémov.

 

Spoľahlivosť. Dbáme na diskrétnosť, osobnú zainteresovanosť a individuálny prístup. Kedysi sa obuv robila výlučne na mieru. Kým väčšina obuvi sa dnes robí strojovo, v psychologickom poradenstve si nevieme predstaviť paušalizovaný alebo akokoľvek schematizovaný prístup.

 

Stálosť. Oblasti našich služieb nie sú o sezónnych módnych trendoch alebo spotrebných komoditách. Ak raz nadviažeme s klientom kontakt a spoluprácu, dbáme o trvalý vzťah, ktorý umožní postihnúť všetky oblasti jeho potrieb.