Divízia 5Sz

Spoločnosť 5S s.r.o. sa od svojho založenia 24.02.2007 zameriavala na vývoj a dodávky atypických ako aj typových interiérov. Po pribudnutí ďalších odnoží biznisu sa kvôli oddeleniu a odlíšeniu zakladjúca časť spoločnosti premenovala na 5Sz s.r.o., kde index z znamená grund – základ.

Nábytková divízia spoločnosti vytvorila a upevnila našu filozofiu poskytovania nadštandardných služieb, zameraných na maximálne uspokojenie všetkých zúčastnených na obchodnom vzťahu, kde každý získava:

investor kvalitu a originalitu za dobrú cenu
manažment investora bezproblémový priebeh aj najkomplikovanejších akcií
architekt, dizajnér ústretovosť a podpora aj originálnych projektov
výroba, dodávatelia presné odkomunikovanie detailov, dodržiavanie pravidiel
manažment 5S s.r.o. tvorivá práca generujúca spokojnosť partnerov

PREDNOSTI

Kvalitne uspokojovať potreby našich klientov sa nám darí vďaka dlhoročným skúsenostiam a odborným vedomostiam našich ľudí v odbore, efektívnej a zodpovednej výmene a evidencii informácii, predvídaniu problémov a zodpovednosti v doťahovaní detailov.

Radi spolupracujeme s architektmi a dizajnérmi a snažíme sa ich neobmedzovať. Naopak, pri návrhoch interiérov im ponúkame naše bohaté skúsenosti a kontakty.

V dosahovaní takýchto výsledkov nám pomáhajú nadštandardné vzťahy v rámci spoločnosti 5S aj voči našim dodávateľom. S mnohými dodávateľmi sme prepojení spoluvlastníckymi vzťahmi.

Vďaka našej štruktúre sa nám darí poskytovať široké spektrum odborných služieb v oblasti navrhovania a dodávok interiérov vo výbornej kvalite a cene.

História

Za obdobie od svojho vzniku sme získali a zrealizovali redizajn Tatra banky a.s. s viac než 110-timi pobočkami, zariadili viac než 30 nových pobočiek Tatra banky a.s. a zariadili sme aj priestory regionálnej siete privátenho bankovníctva TaBa, vybudovali sme sieť finančnej spoločnosti GE Money, zariadili sme nové priestory Nafty Gbely a.s., dodávali sme zariadenie pobočiek Sberbanky a zariaďujeme aj priestory Reiffeisen banky a časť nábytku PRIMA banky ako aj ďalšie kancelárske, obchodné, alebo súkromné priestory s vyše 3000 pracovnými miestami.

Zobrazenie pobočiek realizovaných pre sieť Tatra banky v rokoch 2007 – 2015.

Mapa renovovaných pobočiek Tatra banky

Mapa renovovaných pobočiek Raiffeisen banky (žltá), Sberbanky (tmavo zelená) a Prima banky (svetlo zelené).

Mapa renovovaných pobočiek Prima banky (svetlo zelené), Raiffeisen banky (žltá) a Sberbanky (tmavo zelená)

Zabezpečovanie rozvozu, marketingových a reklamných akcií – mapa pokrytia územia našimi montážnymi skupinami

Mapa pokrytia službami